Học Việt Nam học, tôi cần tố chất gì?

Ngành Việt Nam học là gì?

Là một trong những ngành thu hút rất nhiều sinh viên đăng kí trong những năm gần đây, ngành Việt Nam học là ngành học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và văn hóa, đặc biệt các kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về đất nước Việt Nam. Đặc biệt ngành Việt Nam học là ngành học hấp dẫn không chỉ với các sinh viên trong nước mà còn thu hút nhiều sinh viên là người nước ngoài.

Học Việt Nam học, tôi cần tố chất gì?

Là một ngành học thuộc khối xã hội nhân văn, đồng thời là ngành học có tầm bao quát rộng nên để học tốt ngành Việt Nam học, sinh viên cần có những tố chất:

Yếu tố kiên nhẫn là hàng đầu vì việc nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề mới lạ hay cũ cũng cần rất nhiều thời gian để tìm tòi, khám phá ra những nguồn tư liệu quý giá của lịch sử. Muốn hiểu biết thì phải tiếp cận và so sánh, giúp ta hiểu tốt hơn, rõ hơn vì sao hiện tượng như vậy xuất hiện. Điều này rất có lợi cho tiến trình hội nhập văn hoá của Việt Nam.

Thứ hai là tinh thần tự học cao vì nội dung kiến thức trên giảng đường chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với biển kiến thức mênh mông. Vì thế việc tự học sẽ giúp chúng ta làm chủ được kiến thức của bạn thân, đồng thời giúp vượt qua các kỳ thi một cách nhẹ nhàng.

Trở thành một sinh viên Việt Nam học “chân chính” cũng đâu khó đâu các bạn nhỉ?

Trở thành một sinh viên Việt Nam học “chân chính” cũng đâu khó đâu các bạn nhỉ?

Thứ ba là ham đọc sách. Sách, đặc biệt là những quyển sách cổ, quý sẽ là nguồn tư liệu giúp các bạn am hiểu hơn về truyền thông văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên cần đọc có suy ngẫm, đối sánh và luôn có tư duy phản biện trước mỗi vấn đề mới gặp. Trong quá trình đọc, bạn cần tập viết về những vấn đề mình đã tìm hiểu, nghiên cứu; trao đổi với giáo viên bộ môn một cách tích cực, chủ động…

Cuối cùng là tấm lòng yêu nước. Những sinh viên ngành này hầu hết nghiên cứu Việt Nam không chỉ như một đối tượng khoa học mà còn mang trong mình những tình cảm dân tộc sâu xa.