Bạn biết gì về ngành Việt Nam học?

Là ngành khoa học nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam – Ngành Việt Nam học luôn cố gắng mang đến cho người học những kiến thức chuyên sâu nhất về các thành tố văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để có được các nhìn tổng quát và đa chiều nhất về các lĩnh vực khác nhau của một quốc gia.

Ngành Việt Nam học luôn cố gắng mang đến cho người học các nhìn tổng quát và đa chiều nhất về các lĩnh vực khác nhau của một quốc gia

Đặc điểm ngành Việt Nam học

Ngành Việt Nam học xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng những năm 2001 – 2002 dưới sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tính đến thời điểm 2007 – 2008, ngành Việt Nam học đã được đào tạo trên 76 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Sau một thời gian được đưa vào giảng dạy, Ngành Việt Nam học đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng.

Học gì với ngành Việt Nam học?

Phong tục, tập quán của người Việt trên mọi miền của đất nước Việt Nam, trong đó có phong tục về cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, lễ hội…

  Văn hoá giao tiếp của người Việt:

        + Giao tiếp trong sinh hoạt gia đình;

        + Giao tiếp nơi công sở;

        + Giao tiếp trong trường học;

        + Giao tiếp trong kinh doanh;

        + Giao tiếp trong khi tiếp khách.

Văn hoá ẩm thực của người Việt: Các món ăn đặc trưng và cách nấu món ăn của mỗi vùng trên đất nước Việt Nam.

  Văn hoá mặc truyền thống của người Việt trong từng thời kỳ lịch sử.

  Kiến thức về văn hóa, lịch sử, văn học…

Ngành Việt Nam học đã có nhiều thành công đáng kể

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, các bạn sinh viên có thể thử sức bản thân ở các công việc:

– Các công việc liên quan đến ngành du lịch: như hướng dẫn viên du lịch…

– Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam.

– Tham gia vào các vị trí công việc mang tính hàn lâm như nhà nghiên cứu Việt Nam, và giảng dạy – thuyết giảng về Việt Nam.

Người sinh viên ngành Việt Nam học phải luôn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trau dồi bản thân

Để dễ dàng xin được việc đối với ngành Việt Nam học hay bất cứ ngành học nào, các bạn sinh viên không những phải có kiến thức toàn diện về ngành mình học mà còn phải có kỹ năng hoạt động thực tiễn đa dạng. Từ đó, người sinh viên ngành Việt Nam học phải luôn không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trau dồi bản thân ngày một hoàn thiện hơn.